About

Câu Lạc Bộ Phim Tài Liệu Việt Nam – Vietnam Film Club, do Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích và ông Chu Lynh đồng sáng lập ngày 25-9-2010 tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Vietnam Film Club chủ trương thực hiện các phim tài liệu về các biến cố quan trọng trong chiến tranh Việt Nam, và hướng mục tiêu về các đối tượng trong nước, đã và đang là nạn nhân của một hệ thống tuyên truyền sai lệch và bưng bít sự thật.

Qua các phim tài liệu, Vietnam Film Club hy vọng giới trẻ Việt Nam sẽ nhận ra những căn nguyên của tội ác từ trong quá khứ, và trang bị cho mình kiến thức và lương tri để xây dựng đất nước.

Để thực hiện được các phim tài liệu đáp ứng những mục tiêu kể trên, Vietnam Flim Club chủ trương giữ vị trí độc lập với mọi tổ chức và mọi khuynh hướng.

Vietnam Flim Club đặc biệt cảm tạ những người Việt Nam lẫn người ngoại quốc về những đóng góp quý báu trong thời gian qua về tài liệu, nhân chứng, và phương tiện, hầu giúp cho Vietnam Film Club có điều kiện hoàn thành các cuốn phim tài liệu giá trị.

Vietnam Film Club trân trọng tiếp nhận các tài liệu và nhân chứng từ mọi nguồn đáng tin cậy, hầu giúp chúng tôi thực hiện các phim tài liệu gởi đến người xem những sự thật của lịch sử. Vietnam Flim Club mong mỏi được quý vị tiếp tục hỗ trợ như đã hỗ trợ trong quá khứ.

Trân trọng

Vietnam Film Club